MTV TM-DV Chan Hung(North Vietnam)

Tri Khai Mau

D8, Tap The Hoc Vien ky Thuat Quan Su, Lane234 Hoang Quoc Viet Str.,
BAC TU LIEM-CO NHUE 1 WARD

HA NOI

Vietnam

09 038 02 838 +84 24 3755 6768

chanhunghn.asianplastic@gmail.com

Download vCard

Chen Hsong Machinery Vietnam(South Vietnam)

Thúy Vân Hồng

229A TON THAT HIEP ,P.12,Q11(Ward 12, District 11)

Ho Chi Minh City

Vietnam

+84 (28) 38585987 09 333 77 184

vietnam-christy@chenhsong.com

Download vCard